نقشه بیداری بزرگ زمین

این نقشه فقط برای آگاهی، میباشد. و در خصوص وقایع اتفاق افتاده ،هیچ تفسیر کاملی بر آن نمیتوان کرد. تنها میتوان با کنکاشِ بیشتر و ورود به هر کدام از مواردش و یا شاید تجربه برخی از آنها، به حقیقت وجودیشان بیشتر پی برد.

میتوان گفت هر آنچه ما تا به الان ندیده ایم یا تجربه نکرده ایم، جزئی از ناشناخته های وجودیمان و اطراف ما محسوب میشود. پس دلیلی بر رد تمام ناممکن ها در این راستا در جهانِ پیچیده هستی، نمیباشد.
با سپاس از مترجمین این اثر

برای دانلود فایل با کیفیت نقشه اینجا کلیک نمایید.